Sındırgı

Avrupa etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Avrupa etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

Avrupalılık Ölçü Birimi: Avrobarometre, Avrupalılar Ne Diyor?

Avrobarometre Nedir?

Avrobarometre, (Eurobarometer) 1973’te Avrupa Birliği bünyesinde faaliyete geçen ve Avrupa Komisyonu’na raporlar sunan bir kuruluştur. Bu kuruluşun temel görevi, Avrupa Birliği vatandaşlarının görüşlerini çeşitli konularda anketlerle belirlemek ve bu bilgiler ışığında Avrupa Komisyonu için analizler yapmaktır.

Bu kurum, toplumun nabzını tutmak için bir dizi konuda kamuoyu yoklamaları gerçekleştirir. Araştırma yaptığı başlıca alanlar arasında sosyal meseleler, sağlık, kültür, bilgi teknolojileri, Çevre, Avrupa politikaları ve savunma stratejileri bulunmaktadır.

Özetle, Avrupalılık bilincini araştıran ve Avrupalıların neler dediğini araştıran bir göstergedir. Aşağıda da Avrupalılar Ne Diyor? görebilirsiniz.

Türkiye, tarihi olaylara Birinci Dünya Savaşı perspektifinden bakarken, Avrupa’daki devletler ise İkinci Dünya Savaşı’nın etkileriyle dünyayı değerlendiriyor. Bu bağlamda, Avrupa Birliği (AB) kuruldu; ancak AB içinde bütünlüğü tehdit eden parçalanmalar da yaşanıyor. Örneğin, Grexit ve Brexit süreçleri, yani Yunanistan’ın AB’den çıkış talebi ve İngiltere’nin AB’den ayrılması gibi olaylar bu duruma örnek teşkil ediyor. Milliyetçilik akımının Avrupa’da, özellikle Fransa’da başladığını unutmamak gerekir. Fransız Devrimi, 18. yüzyılda başlayan ve birçok imparatorluğu etkileyen bir fikir akımıdır ve tarih kitaplarımızda Fransız İhtilali olarak geçer. Osmanlı İmparatorluğu, dönemin güçlü devletlerinden biri olarak, içinde barındırdığı birçok ulus sayesinde ırkçılıktan uzak bir Türk kimliğine sahipti. (Tarihi kaynaklarda Boşnaklar için de Türk denildiğini yani ırktan uzak bir kimlik anlayışı olduğunu unutmamak gerekir.)

Birinci Dünya Savaşı ile başlayan süreç, İkinci Dünya Savaşı ile devam etti ve Avrupa devletlerindeki ırk, fikir ve mezhepsel ayrılıkları daha da derinleştirdi. Bu sorunlara çözüm olarak “Avrupalılık” kimliğini oluşturmayı amaçlayan AB, bu kimliğin gelişimini ve durumunu sürekli olarak araştıran ve raporlar hazırlayan Avrobarometre aracılığıyla ölçmektedir. Avrobarometre, eksikliklerin belirlenmesi ve bu yönde politikaların geliştirilmesi için güncel araştırmalar ve anketler yapmaktadır. İşte bu çalışmaların sonuçlarını sizlerle paylaşıyorum. Yapıldığı tarih, Araştırmanın konusu ve kime sulduğu başlıkta ve alt başlık olarak yazmaktadır.


En Son Araştırmalar ve Yayınlar: En son 10 anket

AVRUPA SEÇİMLERİ | Nisan 2024 | AVRUPA PARLEMENTOSU

EP Bahar 2024 Anketi: Avrupa seçimleri için geri sayım

Parlamentonun Bahar 2024 Eurobarometresi, vatandaşlar arasında yaklaşan Avrupa seçimlerine (6-9 Haziran) olan güçlü ilgiyi ve bu seçimlerin mevcut jeopolitik bağlamdaki önemine ilişkin farkındalığı ortaya koyuyor. Anket, Avrupalıların oy verme davranışlarına, kampanya konularına yönelik tutumlarına ve Avrupa Parlamentosu'nun bir sonraki dönemine ilişkin öncelikli değerlere ilişkin tercihlerine ışık tutuyor. Aynı zamanda vatandaşların Avrupa Parlamentosu ve AB'ye ilişkin algılarına, AB'deki yaşama bakış açılarına ve mevcut küresel bağlamda AB hakkındaki görüşlerine de odaklanıyor.


AVRUPA'NIN GELECEĞİ - GENÇLER | Mayıs 2024 | AVRUPA KOMİSYONU

Gençlik ve demokrasi

6-9 Haziran 2024 Avrupa seçimleri kapsamında ve 2022 Avrupa Gençlik Yılı'nın devamı olarak 15-30 yaş arası gençlere yönelik “Gençlik ve Demokrasi” konulu bir anket gerçekleştirildi.


İSTİHDAM VE SOSYAL POLİTİKA | Nisan 2024 | AVRUPA KOMİSYONU

Sosyal Avrupa

Avrupa vatandaşlarının %88'i sosyal bir Avrupa'nın kişisel olarak kendileri için önemli olduğunu düşünüyor. Ayrıca, ankete katılanların %60'ı, çalışma ve yaşam koşullarını iyileştirmeye yönelik güncel en az bir önemli AB girişiminden haberdardır. Bu, yeterli asgari ücreti sağlamaya yönelik Direktifi, çalışan ebeveynleri ve bakıcıları destekleyen iş-yaşam dengesi Direktifini veya becerileri geliştirmek ve sosyal dışlanmayla mücadele etmek için Avrupa Sosyal Fonu Artı kapsamında yatırılan 142,7 milyar Avroluk AB ve ulusal katkıları içermektedir.


AB BÖLGELERİNDE KAMUOYU | Mart 2024 | AVRUPA KOMİSYONU

AB bölgelerinde kamuoyu

Bölgesel düzeyde yapılan araştırma, AB vatandaşlarının bölgelerindeki ekonomik duruma (%65) ve yaşam kalitesine (%82) olumlu baktığını gösteriyor.


KAMUOYUNUN AVRUPA İSTATİSTİKLERİNE OLAN FARKINDALIĞI VE GÜVENİ | Şubat 2024 | AVRUPA KOMİSYONU

Kamu farkındalığı ve Avrupa istatistiklerine güven

Bu Eurobarometer anketinde katılımcılara genel olarak istatistik ve verilere yönelik tutumları hakkında sorular soruldu ve Eurostat (Avrupa Birliği'nin istatistik ofisi) hakkındaki bilgilerini test etmek için sorular soruldu. Yaklaşık on katılımcıdan yedisi (%69) Eurostat'ı duymuştur ve bunların yaklaşık üçte ikisi Eurostat tarafından sağlanan istatistiklere ve verilere güvenmekte ve Eurostat'ın objektif ve bağımsız tarafsız istatistikler ve veriler sağladığı ifadesine katılmaktadır.


STANDART EUROBAROMETRE | Aralık 2023 | AVRUPA KOMİSYONU

Standart Avrobarometre 100 - Sonbahar 2023

Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline yanıt olarak gerçekleştirilen bir dizi eyleme verilen destek hâlâ çok yüksek. Neredeyse on kişiden dokuzu (%89) savaştan etkilenen insanlara insani destek sağlanmasına katılıyor ve on kişiden sekizinden fazlası (%84) savaştan kaçan insanların AB'ye kabul edilmesi fikrine katılıyor. %72'si Ukrayna'ya mali destek sağlanmasına katılıyor. Aynı oran (%72) Rus hükümetine, şirketlere ve bireylere yönelik ekonomik yaptırımları destekliyor. Yaklaşık on kişiden altısı AB'nin Ukrayna'ya aday statüsü vermesini (%61) ve AB'nin Ukrayna'ya askeri teçhizat satın alma ve tedarikini finanse etmesini (%60) onaylıyor.


SİVİL KORUMA | Şubat 2024 | AVRUPA KOMİSYONU

AB sivil koruması

Bu anket, AB vatandaşlarının Avrupa Birliği'nin kriz yönetimindeki rolüne açık bir destek verdiğini gösteriyor; on katılımcıdan dokuzu, AB'nin AB ve diğer ülkelerdeki felaketlere müdahaleyi koordine etmeye yardımcı olmasının önemli olduğunu belirtiyor.


İNSANİ YARDIM | Ocak 2024 | AVRUPA KOMİSYONU

AB İnsani Yardımı

AB Üye Devletlerindeki insani yardıma ilişkin bu anket, katılımcıların büyük çoğunluğunun (%91) AB'nin insani yardımı finanse etmesinin önemli olduğunu düşündüğünü gösteriyor.


DEMOKRASİ - VATANDAŞLIK | Aralık 2023 | AVRUPA KOMİSYONU

Vatandaşlık ve demokrasi

Yanıt verenlerin %87'si kendilerini AB vatandaşı olarak hissettiklerini kabul ederken, on kişiden altısı da tamamen bu görüşe katılıyor. Vatandaşların tutarlı bir çoğunluğu, AB vatandaşlığının sağladığı belirli hakların farkındadır. Ankete katılanların büyük çoğunluğu insanların AB içinde serbest dolaşımını önemsiyor; %89'u bunun kişisel olarak kendilerine, %83'ü ise ekonomiye fayda sağladığını kabul ediyor.


AYRIMCILIK | Aralık 2023 | AVRUPA KOMİSYONU

Avrupa Birliği'nde ayrımcılık

Ankete katılanların yarıdan fazlası ülkelerinde Roman olma (%65), ten rengi (%61), etnik köken (%60), cinsiyet kimliği (transseksüel olma, %57) nedeniyle yaygın ayrımcılık yaşandığını söylüyor. veya cinsel yönelim (%54). Ankete katılanların yaklaşık beşte biri (%21), son 12 ay içinde kişisel olarak ayrımcılığa uğradığını veya tacize uğradığını hissettiğini söylüyor. En çok bahsedilen ayrımcılık veya taciz türleri yaş, cinsiyet, “siyasi görüşler”, “sosyo-ekonomik durum” ve “genel fiziksel görünüm”e dayanmaktadır. Kamusal alanlar ve iş yerleri ayrımcılığın veya tacizin gerçekleştiği başlıca yerlerdir.Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Sındırgı.net | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Sındırgı için ile..