Sındırgı

Soru etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Soru etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

Hac Fıkhı Üzerine Sorular (Cevaplı)

 Hac, İslam’ın beş temel şartından biri olan, belirli zamanlarda Kâbe ve çevresindeki kutsal yerleri ziyaret ederek belli görevleri yerine getirmek suretiyle yapılan bir ibadettirHac, sadece sağlık, servet ve yol emniyeti yönünden haccetme imkânına sahip, hür, akıl sağlığı yerinde ve büluğ çağına erişmiş müslümanlara farzdırHac ayları, hicrî takvimdeki Şevvâl ve Zilkade aylarının tamamı ile Zilhicce ayının ilk 10 günüdürHac yapacaklar için, hac ibadetinin usulüne uygun şekilde eda edilmesi, ilmihal bilgisi, genel sağlık ve branş konularında bilgi sahibi olmaları gerekir.

Hac Görevlisi olarak veya Hac konusuna çalışanlar için cevaplı hac konusu soruları:

(Cevaplar En Alttadır)

1 Aşağıdakilerden hangisi haccın farz olmasının şartlarından biri değildir?

a) Buluğa ermiş olmak

b) Hacca gidebilecek imkâna sahip olmak

c) Dinen zengin olmak

d) Akıllı olmak


2 Aşağıdakilerden hangisi hükmü itibariyle haccın çeşitlerinden biridir?

a) İfrad hacc

b) Vacip olan hac

c) Kıran haccı

d) Temettu haccı3 Aşağıdakilerden hangisi edası itibariyle haccın çeşitlerindendir?

a) Farz hac

b) Vacip hac

c) Nafile hac

d) Temettu haccı


4 Aşağıdakilerden hangisi haccın müstakil vaciplerinden biridir?

a) Telbiye getirmek

b) Arafat’ta güneş batıncaya kadar beklemek

c) Müzdelife vakfesini yapmak

d) Tavaf namazı kılmak


5 Aşağıdakilerden hangisi haccın müstakil sünnetlerinden değildir?

a) Kudüm tavafı

b) Mekke, Arafat ve Mina’da hutbe okunması

c) Arefe gecesi Mina’da bulunmak

d) İhram namazı kılmak6 Aşağıdakilerden hangisi ihrama girmenin şartlarındandır?

a) Niyet etmek

b) Rida ve izara bürünmek

c) İhram namazı kılmak

d) Mikattan önce ihrama girmek


7 Hac ve umreye birlikte niyet ederek ikisini bir tek ihramla birleştirmeye……… denir cümlesini aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar?

a) Temettu haccı

b) Kıran haccı

c) İfrad Haccı

d) Hacc-ı ekber


8 Aşağıdakilerden hangisi âfâkî kavramının tanımıdır?

a) Her hangi bir delile dayanmaksızın konuşan kimse

b) Ufku gözlemleyen kimse

c) Mikat sınırları dışında ikamet eden kimse

d) Mikat ile Hıll bölgesi arasında yaşayan kimse9 Aşağıdakilerden hangisi hac için mikat mahalli değildir?

a) Tenim

b) Yelemlem

c) Cuhfe

d) Zât-ü ırk


10 Karn , Mekke’ye hangi cihetten gelenlerin mikat mahallidir?

a) Yemen cihetinden gelenlerin

b) Şam cihetinden gelenlerin

c) Mısır cihetinden gelenlerin

d) Necid ve Kuveyt cihetinden gelenlerin


11 Aşağıdakilerden hangisi ihramın sünnetlerinden biridir?

a) Niyet etmek

b) Dil ile niyet etmek

c) İhram yasaklarına riayet etmek

d) İhrama girdikten sonra iki rekât namaz kılmak12 Aşağıdakilerden hangisi tavaf çeşitlerinden değildir?

a) Sünnet tavaf

b) Nafile tavaf

c) İhsar tavafı

d) Adak tavafı


13 Aşağıdakilerden hangisi Teyamün kavramının tanımıdır?

a) Tavafı Kâbe’nin sağından yapmak

b) Uğurlu ve bereketli saymak

c) Karşılıklı yemin etmek

d) Mikata Yemen cihetinden gelmek


14 Aşağıdakilerden hangisi ziyaret tavafı nın tanımıdır?

a) Mekke’ye gelen kimsenin yaptığı ilk tavaf

b) Umre’de yapılan tavaf

c) Müzdelife vakfesinden sonra yapılan tavaf

d) Mekke’yi ziyaret eden kimsenin yaptığı tavaf15 Aşağıdakilerden hangisi tavafın şartlarından değildir?

a) Kâbe’yi sola alarak yapmak

b) Belirli vakitte yapmak

c) Yürüyerek yapmak

d) Mescid-i Haram’ın içinden yapmak

16 Aşağıdakilerden hangisi tavafın sünnetlerinden biridir?

a) Tavafı Mescid-i Haram İçinde yapmak

b) Müvâlât

c) Hervele yapmak

d) Teyamün


17 Aşağıdakilerden hangisi remel’in tanımıdır?

a) Tavafta sağ omzu açık bırakmak

b) Mes’a’da iki yeşil direk arasında koşmak

c) Cemrelere taşları fırlatarak atmak

d) Tavafta çalımlı ve süratli yürümek


18 Aşağıdakilerden hangisi sa’yin sünnetlerinden değildir?

a) Sa’yi, tavaf yapıp tavaf namazını kıldıktan sonra ara vermeden yapmak

b) Sa’y esnasında zikirle meşgul olmak

c) Sa’yi yedi şavta tamamlamak

d) Sa’yin şartlarını peş peşe yapmak19 Aşağıdakilerden hangisi Arafat vakfesinin geçerli olmasının şartlarından biridir?

a) Vakfeyi kıbleye yönelik olarak yapmak

b) Vakfeyi arefe günü zeval vaktinden sonra yapmak

c) Vakfeyi niyet ederek yapmak

d) Öğle ve ikindi namazlarını cem-i takdim ile kılmak


20 Aşağıdakilerden hangisi Müzdelife Vakfesinin geçerli olmasının şartlarından değildir?

a) Güneş doğmadan önce Müzdelife’den ayrılmak

b) Hac için ihramlı olmak

c) Vakfe’yi Müzdelife sınırları içinde yapmak

d) Arafat vakfesini yapmış olmak


21 Aşağıdakilerden hangisi Müzdelife vakfesinin sünnetlerinden biridir?

a) Vakfeyi belirli zaman içinde yapmak

b) Arafat vakfesini yapmış olmak

c) Vakfeyi Müzdelife sınırları içinde yapmak

d) Arefe gününü Bayrama bağlayan geceyi Müzdelife’de geçirmek


22 Eyyam-ı Mina hangi günlerdir?

a) Zilhicce’nin 10, 11, 12 ve 13 günleri

b) Zilhicce’nin 11, 12, 13 ve 14 günleri

c) Zilhicce’nin 9, 10, 11 ve 12 günleri

d) Zilhicce’nin 8, 9, 10 ve 11 günleri


23 Şeytan taşlama ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

a) Bir, iki, üç ve dördüncü günlerde cemrelerden her birine 7’şer taş atılır

b) Birinci günü Akabe cemresine 21; iki, üç ve Mina’da kalındığı

takdirde dördüncü günü cemrelerden her birine 7’şer taş atılır

c) Birinci günü Akabe cemresine 7; iki ve üçüncü günleri toplam 21 taş atılır

d) Birinci günü Akabe cemresine 7; iki, üç ve Mina’da kalındığı takdirde dördüncü günü cemrelerden her birine 7’şer taş atılır


24 Aşağıdakilerden hangisi şeytan taşlamanın geçerlilik şartlarından biri değildir?

a) Taşları cemrelere el ile fırlatarak atmak

b) Taşların her birini ayrı ayrı atmak

c) Taşları sağ el ile atmak

d) Mazereti bulunmayan kimsenin taşları bizzat kendisinin atması25 Aşağıdakilerden hangisi şeytan taşlamanın mekruhlarından biri değildir?

a) Belirlenen sayıdan fazla taş atmak

b) Mekke’den toplanan taşları atmak

c) Temiz olmayan taşları atmak

d) Büyük taşları kırıp küçülterek atmak


26 İlk tahallülden sonra ihram yasaklarından hangisi sona ermez?

a) Koku sürünme yasağı

b) Dikişli elbise giyme yasağı

c) Cinsel ilişki yasağı

d) Tırnak kesme yasağı


27 Aşağıdakilerden hangisi ihsar’ın tanımıdır?

a) Hac için ihrama giren bir kimsenin Arafat’ta vakfeye yetişememesi

b) Hac veya umre için ihrama giren kimsenin elinde olmayan bir sebeple ibadetini tamamlamadan ihramdan çıkması

c) Mikat mahallini ihramsız olarak geçmesi

d) Ziyaret tavafını yapmadan cinsel ilişkide bulunması


28 Aşağıdakilerden hangisi hacca vekil göndermenin şartlarından biridir?

a) Vekilin erkek olması

b) Vekile haccın farz olması

c) Vekilin zengin olması

d) Haccın, müvekkile önceden farz olmuş olması


29 Sa’yin son üç şavtını yapmamanın cezası aşağıdakilerden hangisidir?

a) Dem

b) Tamamı için bir sadaka-i fıtır vermek

c) Yapılamayan her bir şavt için bir sadaka-i fıtır vermek

d) Her hangi bir cezası gerekmez


30 Kudüm tavafını abdestsiz olarak yapmanın cezası aşağıdakilerden hangisidir?

a) Dem

b) Sadaka

c) Bedene

d) Her hangi bir cezası gerekmez


31 Tavaf namazını terk etmenin cezası nedir?

a) Dem

b) Bir sadaka-i fıtır vermek

c) Hiç biri

d) Her rekat için sadaka-i fıtır vermek


32 Mazeretsiz olarak Müzdelife vakfesini yapmamanın cezası nedir?

a) Bedene

b) Dem

c) Sadaka

d) Ceza gerekmez


33 Bedene cezası ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) Arafat vakfesinden sonra ilk tahallülden önce cinsel ilişkide bulunan kimseye bedene cezası gerekir

b) İlk tahallülden sonra cinsel ilişkide bulunan kimseye bedene cezası gerekir

c) Ziyaret tavafını abdestsiz olarak yapan kimseye bedene cezası gerekir

d) Ziyaret tavafından sonra cinsel ilişkide bulunan kimseye bedene cezası gerekir


34 Hac kurallarını ihlal etmekten doğan cezalar ne zaman îfa edilir?

a) Mina günlerinde îfa edilir

b) Bayram günlerinde îfa edilir

c) Kuralın ihlal edildiği gün îfa edilir

d) Belirli bir zamanı yoktur, her zaman îfa edilebilir35 Ziyaret amacıyla hangi mescid için özel seyahate çıkılmaz?

a) Mescid-i Aksa

b) Mescid-i Harem

c) Mescid-i Hayf

d) Mescid-i Nebevî


36 Ravza-i Mutahhara nın tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Babü’s-selam ile Peygamberimiz (as)’in kabri arasındaki kısımdır

b) Minber ile Peygamberimiz (as)’in kabri arasındaki kısımdır

c) Mihrap ile Peygamberimiz (as)’in kabri arasındaki kısımdır

d) Babü’s-selam ile Minber arasındaki kısım


37- Eyya-ı Teşrik hangi günlerdir?

a) Zilhiccenin 9, 10, 11, 12 ve 13 günleridir

b) Zilhiccenin 10, 11 ve 12 günleridir

c) Zilhiccenin 9, 10 ve 11 günleridir

d) Zilhiccenin 9, 10, 11 ve 12 günleridir


38 Cemreleri taşlama ile ilgili aşağıdaki cümlelerden hangisi doğrudur?

a) Bayramın birinci günü büyük, orta, küçük cemreler taşlanır

b) Bayramın ikinci günü küçük, orta, büyük cemreler taşlanır

c) Bayramın üçüncü günü büyük, orta, küçük cemreler taşlanır

d) Bayramın dördüncü günü büyük, küçük, orta cemreler taşlanır


39 Aşağıdakilerden hangisi dem cezası nı gerektirir?

a) Mikatı ihramsız geçmek

b) Bir elin dört tırnağını kesmek

c) Kudüm tavafını abdestsiz yapmak

d) Veda tavafını abdestsiz yapmak


40 Aşağıdakilerden hangisi ikinci tahallülün tanımıdır?

a) Cinsel ilişki dışındaki diğer ihram yasaklarının kalkmasıdır

b) Cinsel ilişki dahil bütün ihram yasaklarının kalkmasıdır

c) Sadece cinsel ilişki yasağının kalkmasıdır

d) Evlenme yasağının ortadan kalkmasıdır


41 Hac veya umreye niyet ederek mîkat mahallini dikişli elbise ile geçen kimsenin cezası nedir?

a) Dikişli elbiseyi bir gündüz veya bir geceden daha az bir süre giymiş ise sadaka-i fıtır gerekir

b) Dem gerekir

c) Mikat mahalline dönerek rida ve izara bürünmesi gerekir

d) Hatırlayınca elbiselerini çıkarması, rida ve izara bürünmesi gerekir, bu takdirde her hangi bir ceza gerekmez


42 Aşağıdaki cümlelerden hangisi hıll kavramının tanımıdır?

a) Harem bölgesi dışında kalan bölgelerin adıdır

b) Mekke ve yakın çevresinin adıdır

c) Harem bölgesi ile mîkat sınırları arasında kalan bölgenin adıdır

d) Mîkat sınırlarının dışında kalan bölgenin adıdır


43 Aşağıdakilerden hangisi Ka’be’nin rükünlerinden değildir?

a) Rükn-ü Yemânî

b) Rükn-ü Irâkî

c) Rükn-ü şâmî

d)Rükn-ü İbrahim


44 Aşağıdakilerden hangisi fevat ın tanımıdır?

a) Hac için ihrama giren bir kimsenin Arafat’ta vakfeye yetişememesi

b) Hac veya umre için ihrama giren kimsenin elinde olmayan bir

sebeple ibadetini tamamlamadan ihramdan çıkması

c) Mîkat mahallini ihramsız olarak geçmesi

d) Ziyaret tavafını yapmadan cinsel ilişkide bulunması45 Aşağıdakilerden hangisi ızdıba nın tanımıdır?

a) Mes’a’da iki yeşil direk arasında koşmak

b) Tavafta sağ omuzu açık bırakmak

c) Tavafta çalımlı ve süratli yürümek

d) Cemrelere taşları fırlatarak atmak


Cevap anahtarı

1c 2b 3d 4c 5d 6a 7b 8c 9a 10d 


11b 12c 13a 14c 15c 16b 17d 18c 19b 20a 


21d 22a 23d 24c 25b 26c 27b 28d 29c 30b 


31c 32 b 33a 34d 35c 36b 37a 38b 39a 40b 


41a 42c 43d 44a 45 b
Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Sındırgı.net | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Sındırgı için ile..