Sındırgı

Slider

Hac ve Umre İbadeti Soruları - Test

Hac ve umre, İslam dininin ibadetlerinden ikisidir. Hac, belirli zamanlarda Kâbe ve çevresindeki kutsal yerleri ziyaret ederek belli görevleri yerine getirmek suretiyle yapılan bir ibadettir. Umre ise, hac ibadetiyle birlikte veya hacdan ayrı olarak eda edilebilen, Kâbe’yi tavaf edip Safa ile Merve arasında sa’y yapmak suretiyle yapılan bir ibadettir. Hac, sadece sağlık, servet ve yol emniyeti yönünden haccetme imkânına sahip, hür, akıl sağlığı yerinde ve büluğ çağına erişmiş müslümanlara farzdır. Umre ise sünnettir ve herhangi bir zaman kısıtlaması yoktur.

Hac ve Umre Görevlisi olarak veya bu konuyu çalışanlar için cevaplı test soruları:

(Cevap Anahtarı en alt kısımda yer almaktadır. )

1-Aşağıdaki hükümlerden hangisi yanlıştır?

a-hacca gidenin ergen olması şarttır

b-hacca gidecek kimse akıllı olmalıdır

c- hacca gidecek kimse Müslüman olmalıdır

d-hacca gidecek kimsenin zengin olması şart değildir


2-Aşağıdaki ifadelerden hangisi hükmü itibariyle haccın çeşitlerinden biridir?

a-Temettu haccı

b-Kıran haccı

c-Farz olan hac

d-İfrad haccı


3-Aşağıdakilerden hangisi edası itibariyle haccın çeşitlerinden biridir?

a-Nafile hac

b-Farz hac

c-Kıran haccı

d-Vacip hac


4- hangisi haccın müstakil vaciplerinden değildir?

a-Müzdelife vakfesi

b-Remy-i cimar

c-Veda tavafı

d-Tavafı hatim’in dışından yapmak


5-Aşağıdakilerden hangisi Afaki kavramının karşılığıdır?

a-Ufku gözlemleyen kimse

b-Mikat ile hıll bölgesi arasında yaşayan kimse

c-Mikat sınırları dışında ikamet eden kimse

d-Herhangi bir delile dayanmaksızın konuşan kimse


6-Aşağıdakilerden hangisi hac için mikat mahalli değildir?

a-Cuhfe

b-Ci’rane

c-Yelemlem

d-karn


7-Aşağıdaki hükümlerden hangisi haccın müstakil sünnetlerinden biridir?

a-Cemrelere taş atmak

b-Veda tavafı yapmak

c-Arefe günü mina’da gecelemek

d-Müzdelife’de vakfe yapmak


8- Cuhfe , mekke’ye hangi cihetten gelenlerin mikat mahallidir?

a-Yemen cihetinden gelenlerin

b-Şam cihetinden gelenlerin

c-Irak cihetinden gelenlerin

d-Medine cihetinden gelenlerin


9-Aşağıdakilerden hangisi Mekkeliler için hac mikat yeridir?

a-Ci’rane

b-Hudeybiye

c-Harem bölgesi

d-Ten’im


10- Aşağıdakilerden hangisi tavafın çeşitlerinden değildir?

a-Umre tavafı

b-Ziyaret tavafı

c-Veda tavafı

d-İhsar tavafı


11-Aşağıdakilerden hangisi ihramın vaciplerinden biridir?

a-İhrama girmeden önce tıraş olmak

b-Niyet etmek

c-İhram yasaklarına uymak

d-İhram elbisesinin iki parçadan oluşması


12–Aşağıdakilerden hangisi Teyamün kavramının tanımıdır?

a-Mikat mahalline yemen cihetinden gelmek

b-Yeminleşmek

c-Tavafı kabe’nin sağından yapmak

d-teyemmüm yapmak


13-Aşağıdakilerden hangisi ihrama girmenin şartlarındandır?

a-Niyet etmek

b-Rida ve izara bürünmek

c-ihram namazı kılmak

d-Mikattan önce ihrama girmek


14-Aşağıdakilerden hangisi tavafın sünnetlerinden biri değildir?

a-Müvalat

b-Remel

c-Izdıba

d-Tavafı Hatim’in dışından yapmak


15-Aşağıdakilerden hangisi tavafın vaciplerinden biri değildir?

a-Tavaf namazı kılmak

b- Tavafı Hatim’in dışından yapmak

c-Tavafa Hacer-i Esved’in hizasını geçmeden başlamak

d-Teyamün


16- Aşağıdakilerden hangisi tavafın şartlarından biri değildir?

a-Yürüyerek yapmak

b-Belirli vakitte yapmak

c-Kabe’yi sola alarak yapmak

d-Mescid-i haram’ın içinden yapmak


17-Aşağıdaki cümlelerden hangisi Izdıba kavramının tanımıdır?

a-Koşmaksızın çalımlı ve süratli olarak yürümek

b-Omuzlara alınan ridanın bir ucunu sağ koltuk altından geçirip sol omuz üzerine atıp sağ omuzu ve sağ kolu açık bırakmak

c-Safa ve Merve arasında sa’y yaparken yeşil ışıklar arasında kısa adımlarla hızlı ve çalımlı yürümek

d-Kabe’yi tavaf ederken izdiham nedeniyle haceri evsedi uzaktan el işaretiyle selamlamak


18-Aşağıdakilerden hangisi Hıll kavramının tanımıdır?

a-harem ile mikat arasındaki bölge

b-Mikat dışında kalan bölge

c-Ci’rane ile Mekke arasındaki bölge

d-Mikat ile kabe arasındaki bölge


19-Aşağıdaki cümlelerden hangisi remel kavramının tanımıdır?

a-Mes’ada iki direk arasında koşmak

b-Cemerata taş atarken kolu fazlaca kaldırmamak

c-Koşmaksızın çalımlı ve süratli bir şekilde yürümek

d- Kabe’yi tavaf ederken izdiham nedeniyle haceri evsedi uzaktan el işaretiyle selamlamak


20- Aşağıdakilerden hangisi sa’yin sünnetlerinden bir değildir?

a-Sa’y esnasında zikir ile meşgul olmak

b-sa’yi abdestli olarak yapmak

c-Sa’yi ihrama girdikten sonra yapmak

d-Her şavtta hervele yapmak


21-Aşağıdakilerden hangisi Arafat vakfesinin geçerli olmasının şartlarından biridir?

a-Vakfeyi niyet ederek yapmak

b-Vakfeyi kıbleye yönelik olarak yapmak

c-Vakfeyi belirli zaman içinde yapmak

d-Öğle ve ikindi namazlarını cem ederek kılmak


22- Aşağıdakilerden hangisi Arafat vakfesinin sünnetlerinden biridir?

a-Oruçlu olmamak

b-Vakfeyi kuzeh dağı eteklerinde yapmak

c-İhramlı olmak

d-Vakfeyi Cebelürrahme’de yapmak


23- Aşağıdakilerden hangisi müzdelife vakfesinin geçerli olmasının şartlarından biridir?

a-Vakfeyi kuzeh dağı yanında yapmak

b-hac için ihramlı olmak

c-Arefe gününü bayram gününe bağlayan geceyi burada geçirmek

d-Muhasir vadisinden süratle geçmek


24- Aşağıdakilerden hangisi müzdelife vakfesinin sünnetlerindendir?

a-Arafat vakfesini yapmış olmak

b-Müzdelife’de sabah namazını erkence kılmak

c-Vakfeyi müzdelife sınırları içinde yapmak

d-Akşam ve yatsı namazlarını birleştirerek Mescidi hayfada kılmak


25- Eyyam-ı Mina , aşağıdakilerden hangisidir?

a-Zilhicce’nin 8,9,10 ve 11 günleri

b- Zilhicce’nin 11,12,13 ve 14günleri

c- Zilhicce’nin 9,10,11 ve 12 günleri

d- Zilhicce’nin 10,11,12 ve 13günleri


26-Aşağıdakilerden hangisi şeytan taşlamanın şartlarındandır?

a-Taşları peşpeşe atmak

b-Atılacak taşları yıkayıp temizlemek

c-Bayramın birinci günü Akabe cemresi taşlarını kuşluk vaktinde atmak

d-Taşların her birini tek tek atmak


27-Şeytan taşlama ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

a-Birinci gün Akabe cemresine yedi,ikinci gün ve üçüncü günlerde 21 taş atılır

b-Birinci,ikinci,üçüncü ve dördüncü günlerde cemrelerden her birine yedişer taş atılır

c-Birinci gün akabe cemresine yedi,ikinci,üçüncü ve Mina’da kalındığı takdirde dördüncü günlerde cemreleden her birine yedişer taş atılır

d-Birinci gün Cemre-i suğra’ya yedi taş atılır


28- Aşağıdakilerden hangisi şeytan taşlamanın sünnetlerindendir?

a-İhtiyat olarak her cemreye belirlenenden fazla taş atmak

b-Başkalarına eziyet vermemek için taşları cemrelere elle bırakmak

c-Mina’ya varınca ilk iş olarak taşlamayı yapmak

d-Taşların her birini tek tek atmak


29- Aşağıdakilerden hangisi şeytan taşlamanın mekruhlarından biri değildir?

a-Başkalarına çarpması ihtimalinden dolayı büyük taşları parçalayarak atmak

b-Başkalarına eziyet vermemek için taşları cemrelere elle bırakmak

c-Cemre mahallinden taş alıp atmak

d-Akabe cemresine ilk taşı atınca telbiyeye son vermek


30-Aşağıdaki cümlelerden hangisi ziyaret tavafının tanımıdır?

a-Mekke’yi ziyaret eden kimsenin yaptığı tavaftır

b-Umre ziyaretinde yapılan tavaftır

c-Mekke’ye iş için giden kimsenin yaptığı tavaftır

d-Haccın farz olan tavaftır


31- Aşağıdaki cümlelerden hangisi Tahallül kavramının tanımıdır?

a-Tahallül, Hıll bölgesinde ikamet etmektir

b-Tahallül, tehlil getirmektir

c-Tahallül, ihram yasaklarının sona ermesidir

d- Tahallül, helal kazanç sağlamaktır


32-İlk tahallülden sonra ihram yasaklarından hangisi devam eder?

a-Cinsel ilişki yasağı

b-Koku sürme yasağı

c-Tıraş olma yasağı

d-Dikişli elbise giyme yasağı


33-Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a-Temettü hedyi

b-Umre hedyi

c-İhsar hedyi

d-Fevat hedyi


34-Temettu ve kıran hedyi için parası olmayan kimse aşağıdakilerden hangisini yapar?

a-Kurban bayramından önce üç gün,memleketine dönünce yedi gün oruç tutar

b-Kurban bayramından önce yedi gün, memleketine dönünce üç gün oruç tutar

c- Kurban bayramından önce iki gün, memleketine dönünce sekiz gün oruç tutar

d-Ertesi yıl harem bölgesinde kurban kestirir


35- Aşağıdakilerden hangisi hac veya umre için şhrama giren kimsenin elinde olmayan bir sebeple ihramdan çıkmasını ifade eder?

a-Tahsip

b-İhsar

c-Fevat

d-Teyamün


36Aşağıdakilerden hangisi hacca bedel göndermenin şartlarındandır?

a-Müvekkilin erkek olması halinde bedelin de erkek olması

b-Bedel olarak gidecek kişiye haccın farz olması

c-Sağ olan müvekkilin bedel olarak gidecek kişiye hac yapmasını bizzat söylemesi

d-Bedel olarak gşdecek kimsenin zengin olması


37- Aşağıdakilerden hangisi Sa’yin yarıdan azını terk etmenin sonucudur?

a-Üç gün oruç tutmak

b-Terk edilen her bir şavt için bir sadaka-i fıtır vermek

c- Terk edilen her bir şavt için bir gün oruç tutmak

d-Bir sadaka-i fıtır vermek


38-İfrad haccına niyet eden kişinin Mekke’ye vardığında yapacağı ilk tavaf aşağıdakilerden hangisidir?

a-Ziyaret tavafı

b-Tatavvu tavafı

c-Nezir tavafı

d-Kudum tavafı


39- Aşağıdakilerden hangisi müzdelife vakfesini mazeretsiz olarak terk etmenin cezasıdır?

a-On fakire birer fitre miktarı sadaka vermek

b-Bedene

c-Dem

d-Üç gün oruç tutmak


40-Kudum tavafını abdestsiz olarak yapan kimsenin cezası aşağıdakilerden hangisidir?

a-Sadaka

b-Her şavt için bir sadaka

c-Sadaka ile birlikte tavafın iadesi

d-Dem


41-İlk tahallül den sonra henüz ziyaret tavafını yapmadan eşiyle cinsel ilişkide bulunan kimseye ne ceza gerekir?

a-Bedene

b-Dem

c-On gün oruç

d-Dem ile birlikte haccın kazası


42-Vacip olan tavaf namazını kılmamanın cezası nedir?

a-Bir sadaka-i fıtır vermek

b-Üç gün oruç tutmak

c-Dem

d-Hiç biri


43-Ziyaret amacı ile hangi mescid için hususi yolculuğa çıkılmaz?

a-Mescidi haram

b-Kuba mescidi

c-Mescidi aksa

d-Mescidi nebevi


44-Hac ile ilgili cezaların ödeme zamanı aşağıdakilerden hangisdir?

a-Mina günleri

b-Hac mevsimi

c-Kuralın ihlal edildiği gün

d-Hiç biri


45- Aşağıdakilerden hangisi Ravza-i Mutaharrayı tanımlar?

a-Peygamberimizin minberi ile kabri arasındaki kısımdır

b-Babüsselam ile Peygamberimizin kabri arasındaki kısımdır

c- Babüsselam ile minber arasındaki kısımdır

d-Mihrab ile Peygamberimizin kabri arasındaki kısımdır

CEVAP ANAHTARI

1a 2c 3c 4d 5c 6b 7c 8b 9c 10d 11c 12c 13a 14d 15a 16a 17b 18a 19c 20c 21c 22a 23b 24b 25d 26d 27c 28c 29d 30d 31 c 32a 33b 34a 35b 36c 37b 38d 39c 40b 41b 42d 43b 44d 45a

0

Hiç yorum yok

Yorum Gönder

Mega Menu

blogger
Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Sındırgı.net | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Sındırgı için ile..