Sındırgı

yönetim etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
yönetim etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

Yeni Mecliste Sındırgı Gündemi Konuşuldu

 Sındırgı Belediye Meclisi 2024 yılı Nisan ayı, seçimden sonraki ilk mecliste konuşulan GÜNDEM Maddeleri şöyle;

1- 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi hükmü gereğince Belediye Meclis toplantılarının meclis kararı ile sesli ve görüntülü cihazlarla kaydedilebilir denildiğinden, sesli ve görüntülü cihazlarla yayın yapılması konusunun görüşülmesi.

2- 5393 Sayılı belediye Kanununun 19. Maddesi gereğince, 2 asil 2 yedek olmak üzere Belediye Meclisi zabıt katibi seçiminin usulüne uygun olarak gizli oy ile yapılması konusunun görüşülmesi.

3- 5393 Sayılı belediye Kanununun 19. Maddesi gereğince, Belediye Meclisi 1. ve 2. Başkan vekillerinin usulüne uygun olarak gizli oy usulü seçiminin yapılması konusunun görüşülmesi

4- 5393 Sayılı belediye Kanununun 33. Maddesi gereğince 2 adet Belediye Encümen üye seçiminin usulüne uygun olarak gizli oy ile yapılması konusunun görüşülmesi

5- 5393 Sayılı belediye Kanununun 24. Maddesi gereğince Belediye Plan ve Bütçe Komisyonunun en az üç, en çok beş üye olmak üzere üye seçiminin usulüne uygun olarak işari oy ile yapılması konusunun görüşülmesi.

6- 5393 Sayılı belediye Kanununun 24. Maddesi gereğince Belediye İmar Komisyonunun en az üç, en çok beş üye olmak üzere üye seçiminin usulüne uygun olarak işari oy ile yapılması konusunun görüşülmesi.

7- 5393 sayılı Belediye Kanununu 18. maddesinin (o) bendi hükmü gereğince üyesi olduğumuz Tarihi Kentler Birliğinin doğal üyesi olan Belediye Başkanımızın yanı sıra, seçilmiş Belediye Meclis üyelerinden 1 asil 1 yedek üyenin Belediyemizi temsil etmek üzere seçilmesi konusunun görüşülmesi.

8- Merkezi Balıkesir Sındırgı Belediyesi bünyesinde kurulan Doğal Şehirler Birliği, 5393 Sayılı Belediyeler Kanununun 18. maddesinin (o) bendi hükmü gereğince üyesi bulunduğumuz Birliğin doğal üyesi olan Belediye Başkanımızın yani sıra Belediye Meclis üyelerinden 1 asil 1 yedek üyenin Belediyemizi temsil etmek üzere seçilmesi konusunun görüşülmesi

9- Merkezi Balıkesir olan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bünyesinde kuralan Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği'ne 5393 sayılı Belediye Kanununu 18. maddesinin (o) bendi hükmü gereğince üyesi bulunduğumuz, Birliğin doğal üyesi olan belediye başkanımızın yanı sıra Belediye Meclis Üyelerinden 1 asil 1 yedek üyenin Beldiyemizi temsil etmek üzere seçilmesi konusunun görüşülmesi

10- Merkezi Balıkesir ili Burhaniye ilçesi olan İda Madra (Körfez) Jeoparkı Turizm Altyapı Hizmeti Belediyeler Birliği, 5393 Sayılı Belediyeler Kanununun 18. maddesinin (o) bendi hükmü gereğince üyesi bulunduğumuz Birliğin doğal üyesi olan Belediye Başkanımızın yani sıra Belediye Meclis üyelerinden 2 asil 1 yedek üyenin seçilmesi konusunun görüşülmesi

11- 5393 Sayılı Belediyeler Kanununun 18. maddesinin (o) bendi hükmü gereğince üyesi bulunduğumuz Enerji Kentler Birliğin doğal üyesi olan Belediye Başkanımızın yani sıra Belediye Meclis üyelerinden 1 asil 1 yedek üyenin seçilmesi konusunun görüşülmesi.

12- Hisselerinin tamamı Belediyemize ait bulunan Sın-jet Jeotermal Kaynak Suları ve Yenilenebilir Enerji A.Ş.’nin 31.03.2024 tarihinde görev süreleri dolan yönetim kurulundaki üyelerinin yerine tüzel kişiliği temsil ve yetkili kişilerin belirlenmesi hususunun görüşülmesi.

13- Sındırgı Belediyesi Personel ltd. Şirketinin Balıkesir Ticaret Odasına müdür ve temsili yetkili kişinin görev süresinin dolması nedeniyle yerine tüzel kişiliği temsilen müdür ve temsili yetkili kişinin belirlenmesi konusunun görüşülmesi.

14- Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartları Yönetmelik'in 11.maddesine göre, III sayılı Dolu Kadro Değişiklik Cetveli ile II sayılı Boş Kadro Değişiklik Cetvellerinin, 5393 sayılı Belediye Kanunun 49. maddesinin 1. fıkrası gereği, konunun görüşülmesi.

15- Belediye Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 10. maddesine göre 1 sayılı Kadro İhdas Cetvelinin 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesinin 1. fıkrası gereği, konunun görüşülmesi.

16- Kırsal Kalkınmanın yerelde yaşayan kırsal topluluklar aracılığıyla ve bu toplulukların harekete geçirilmesi için oluşturulan LEADER yaklaşımının ilçemizde uygulanabilmesi için Doğal Şehir Yerel Eylem Grubu Derneğine, Sındırgı Belediye Başkanlığını temsilen 1 kişinin seçilmesi konusunun görüşülmesi.

17- 5393 Sayılı Belediye Kanunun 56. maddesi gereğince Sındırgı Belediye Başkanlığının 2023 yılı faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi.

18- 5393 Sayılı Belediye Kanunun 25. maddesi gereğince belediyemizin 2023 yılı gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemleri hususunda tanzim edilen Denetim komisyon raporunun Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 22. maddesi gereğince okunması.

19- İlçemiz Emendere Mahallesi Emendere 38 Sokak No:27 de bulunan Mülkiyeti Belediyemize ait olan Eman Termal Otel'in 182 Ada 1 parselde 1570,01 m2 arsa alanı içerisinde bulunan işyeri vasfındaki yapı kullanma izin belgesi olan işyerine Ruhsat almak istediğine dair 05.04.2024 tarih ve 1339 sayılı dilekçesine istinaden 5393 sayılı Belediye Kanununun 15. Maddesi hükümleri gereğince 4729 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin Yönetmeliğin 29. ve 30. Maddeleri kapsamında konunun görüşülmesi.

20- 3024 sayılı Kadastro Kanunun gereğince yapılacak olan kadastro güncelleme çalışmalarında kadastro ekipleri ile birlikte görev yapmak üzere Kozlu mahallesinden 1 bilirkişi belirlenmesi ve listenin güncellenmesi konusunun görüşülmesi.Sosyal İnovasyon ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği Genel Kurul Toplantısı Yapıldı

Balıkesir'in sosyal projeler konusunda öncü derneklerinden Sosyal İnovasyon ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği, SİSKAD'ın Olağan Genel Kurul Toplantısı yapıldı.

2. Genel Kurul toplantısı  Avlu Kongre Merkezi "Ne10 Şehir Araştırmaları ve Teknoloji Merkezi'nde" 16.12.2023 tarihinde, saat 14.00 'da gerçekleştirdi.

SİSKAD Yönetim Kurulu'na

Başkan: Muammer Özel

Başk. Yard.: Ramazan Kırmızı 

Sekreter: Yılmaz Karahan

Sayman: Hanife Dikbıyık

Üye: Mehmet Eroğlu

Fatih Volkan Özel

Fatma Kırmızı

Engin Işık

Ahmet Akarçay

Hamiyet Toraman

SİSKAD Denetim Kurulu'na

Denetim Kurulu Başkanı: Refik Malkoç

Başk. Yard. : Sevil Şahinoğlu

Üye: Hatice Esin Özel

Mehmet Gürkan Özel

Hikmet Uçkun

Melek Arslan 

Dernek Üyelerince "Oy birliğiyle" seçildi.

Güven tazeleyen Başkan Muammer Özel, bir süredir derneğin gençleşmesi gerektiğini söylemekte ve bu konuda çalışmalar yapmaktaydı. 

İyi ki Varsınız!

Başkan Özel konuşmasında "Değerli arkadaşlar bugün SİSKAD çatısı altında buluşmamızdan,  sizlerle birlikte çıktığımız bu yüce yolda, Sosyal İnovasyon ve Sürdürülebilir Kalkınmayı savunmanız ve gelecek nesillere aktarmak üzere çabalarınız beni çok mutlu etmiştir. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. İyi ki varsınız." dedi.

Başkan Özel, Teşekkür Etti

Güven tazeleyen aktif başkan Muammer Özel, "Derneğimiz Genel Kurulu'nun yapılması hususunda mekan tahsisini yapan; Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Kent Konseyi Başkanı Mürsel Sabancı ve Ne10 Kurumsal ilişkiler Uzmanı Ayşe Karabulut 'a göstermiş oldukları misafirperverlikleri için teşekkür ederiz." diyerek toplantıyı tamamladı.

Emir Timur’un 13 Önemli Yönetim Stratejisi

Timur Han bazı tarihçi isimlendirmesine göre Timurlenk, cihangir bir devlet tesis etmesine ve muvaffakiyetine sebep olan hususları bir düstur hâlinde bir araya toplamıştır. Bu düsturlar şunlardır:

1- Allâhü Teâlâ’nın dinini, Peygamber Efendimiz Muhammed sallallâhü aleyhi ve sellem’in şeriatını dünyaya yaymayı esas edindim. Her zaman, her yerde İslâmiyet’in hükümlerine riayet ettim.

2- Düşman ordularını mağlûp ve memleketleri fethetmekte arif ve âlim kimselerle istişarenin, ihtiyâtlı hareket etmenin, uyanıklık ve atılganlığın bana çok yardımı oldu. Devleti idaremde hilim, insaniyet ve sabırla hareket ettim. Her şeyi gözetimim altında bulundurdum.

3- İntizam ve kanunlara riâyet, benim idaremdeki kuvvetimi o derece sağlamlaştırdı ki vezirler, emîrler, askerler ve halk, bir üst mertebeye sahip olmak arzusunda değildi. Her biri, bulunduğu sınıftan memnundu.

4- Zâbit ve askerlerimi cesaretlendirmek için altın ve mücevher sarfından çekinmedim. Onları soframa oturttum. Böyle kıymetli cengâverlerin yardımı ile yirmi yedi devletin hükümdarı oldum.

5- Her teşebbüsümü tamamlamakta sebatkâr idim. Bir işi yapmaya karar verdiğim zaman artık bütün zihnimi ona verdim ve muvaffak oluncaya kadar onu asla bırakmadım.

6- Adalet ve tarafsızlıkla halkımın hayır dualarını aldım, güzel teveccühlerini kazandım. Cömertlik ile insanların kalplerinde güzel bir yer edindim. Hükümlerimdeki esas; adalet ve insaf idi. Hâkimane bir siyaset ve tam bir adalet ile askerlerimi ve tebaamı korku ile ümit arasında tuttum. Cengâverlerim, savaş meydanlarında beni yanlarında görürlerdi.

7- Mazlumu, zalimin elinden kurtarırdım. Bir şahsa, mala veya mülke yapılan zararı meydana çıkarmak için kanunun gerektirdiği ne ise tatbik ettim ve suçsuzları asla kabahatli çıkarmadım.

8- Hâlim, hiçbir zaman, sözüme muhalif olmadı ve asla hiddetle hareket etmedim. Allâhü Teâlâ, bana, yapacağım kötü muameleye göre gazap ile muamele eder korkusuyla kimseye hiddet ve öfke ile davranmadım.

9- Seyyidlere, âlimlere, fakihlere en mümtaz muameleyi gösterdim. İyi ve cesur adamlar, benim dostlarım idi. Zira Allâhü Teâlâ da böylelerini sever. Âlimler ile istişare ettim. Derviş ve fakirleri himâye ettim, bunlara zerre kadar fenalık etmemeye çalıştım ve hiçbir isteklerini reddetmedim. Onların hayır duaları, bana zaferler temin etti. Başkalarının arkasından konuşanları, sarayımdan uzaklaştırdım. Bunların sözlerine ve iftiralarına hiç ehemmiyet vermedim.

10- Beytülmal tahsilinde ölçüsüz davranılmasına, onun kötüye kullanılmasına, rüşvete ve halkın sıkıştırılmasına izin vermedim. Bunların kıtlığa ve her türlü musibete sebep olan, cemiyeti silip süpürecek fenalıklar olduğunu bilirdim.

11- Halkın her hâline vâkıf idim. Büyüklere kardeşim, küçüklere evladım gibi muâmele ettim. Bana yeni tâbi olan halkların ve bunların önde gelenlerinin muhabbetlerini kazandım. Onların idarelerini, içlerinden itimatlarını kazanmış kimselere bıraktım.

12- Bir kabile veya bir Arap ve Acem göçebesi, bayrağım altına girmeyi isteyince, beylerini şerefle, diğer adamlarını mevkilerine göre itibar ile kabul ettim. Benimle dost olan herkes, bu dostluktan asla pişmanlık duymadı. Her dostluğu, iyilik ile karşıladım. Bana kim hizmet ve yardımda bulunmuş ise mükâfatsız kalmadı. Düşmanım olan adam, daha sonra haksızlığını anlayarak benden himâye ve lütuf dilemiş ise onu dostluk ile karşıladım.

13- Benim ile dost olan herkes iyiliğimden nasibdâr oldu. İkbâl ve saadetimin parlaklığı ve yüksekliği, hiç kimseyi unutmaya sebep olmadı. Tarafımdan herkes, her zaman müstahak olduğu mükâfat ve hürmete mazhar oldu. Merhamet ve şefkati elden bırakmadım.


Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Sındırgı.net | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Sındırgı için ile..